Kreator elementu grupy: Pole bazy danych

Ta strona jest widoczna tylko wtedy, gdy dokument jest powiązany z bazą danych. Określ, czy wartości odwołań mają być zapisane w bazie danych.

Określ, gdzie mają zostać zapisane wartości odwołań. Wartość odwołania może określać bieżący stan pola grupy w bazie danych.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 4.


Ikona notatki

Ta strona jest widoczna tylko wtedy, gdy dokument jest już powiązany z bazą danych.


Czy chcesz zapisać wartość w polu bazy danych?

Tak, zapisz w następującym polu bazy danych:

Określa, że wartości odwołań mają zostać zapisane w bazie danych. Wartości zostają zapisane w polu danych wskazanym w polu listy. W polu listy są widoczne wszystkie nazwy pól tabeli bazy danych, z którą jest powiązany formularz.

Pole listy

Nie, zapisz wartość tylko w formularzu.

Określa, że wartości odwołań mają być zapisane tylko w formularzu, a nie w bazie danych.

Prosimy o wsparcie!