Kreator elementu grupy: Wartości pól

Przypisuje wartość odwołania każdemu polu opcji.

Wybierz pole z listy pól opcji i wpisz odpowiednią wartość odwołania.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 3.


Jaką wartość przypisać poszczególnym opcjom?

Dla wybranego pola opcji wybierz wartość odwołania w postaci liczby lub tekstu.

Pola opcji

Wybiera pole opcji, któremu ma zostać przypisana wartość odwołania.

Prosimy o wsparcie!