Kreator elementu grupy: Wybór pola domyślnego

Określa pole, które ma zostać wybrane jako domyślne.

Otwarcie formularza w trybie użytkownika powoduje zaakceptowanie ustawień domyślnych. Te ustawienia są powiązane z właściwością formantów Stan domyślny.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 2.


Czy jedno pole opcji powinno być wybrane jako domyślne?

Określa, czy pole opcji ma ustawienie domyślne.

Tak, wybierz następujące:

Określa, że po otwarciu formularza jedno z pól ma być wybrane jako domyślne. Tutaj należy wskazać to pole opcji.

Pole listy

Wybierz pole opcji, które ma być wybrane jako domyślne po otwarciu formularza.

Nie, nie będzie wybierane żadne konkretne pole

Określa, że żadne pole nie ma być wybrane jako domyślne.

Prosimy o wsparcie!