Kreator elementu grupy: Dane

Określa, które pola opcji mają zostać zawarte w polu grupy.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 1.


Jakie nazwy powinny być użyte dla pól opcji?

Określa etykiety dla poszczególnych pól opcji. W formularzu jest widoczna etykieta pola opcji. Jej zawartość odpowiada właściwości Etykieta pola opcji.

Akceptuj

>>

Zatwierdza bieżącą etykietę i kopiuje ją do listy Pola opcji.


Wprowadź etykietę dla każdego pola opcji tworzonej grupy i skopiuj tę etykietę na listę, naciskając przycisk strzałki. Powtarzaj tę procedurę aż do zdefiniowania wszystkich pól opcji.

Pola opcji

Wyświetla wszystkie pola opcji, które mają być zawarte w polu grupy.

Usuń

<<

Usuwa zaznaczone pola opcji z listy.


Prosimy o wsparcie!