Kreator elementu grupy

Kreator elementu grupy jest uruchamiany automatycznie z chwilą wstawienia do dokumentu pola grupy.

Aby wykonać tę operację...

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy.


Kreator elementu grupy: Dane

Określa, które pola opcji mają zostać zawarte w polu grupy.

Kreator elementu grupy: Wybór pola domyślnego

Określa pole, które ma zostać wybrane jako domyślne.

Kreator elementu grupy: Wartości pól

Przypisuje wartość odwołania każdemu polu opcji.

Kreator elementu grupy: Pole bazy danych

Ta strona jest widoczna tylko wtedy, gdy dokument jest powiązany z bazą danych. Określ, czy wartości odwołań mają być zapisane w bazie danych.

Kreator elementu grupy: Utwórz grupę opcji

Określa etykietę grupy opcji.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Utwórz

Tworzy obiekt.

Please support us!