Eksport HTML - Strona 4

Określa informacje, które mają być wyświetlone na stronie tytułowej publikacji.

Tę stronę można pominąć, jeśli usunięto zaznaczenie opcji Utwórz stronę tytułową lub na poprzednich stronach kreatora wybrano opcje Automatycznie lub Prezentacja w sieci WWW.

Aby wykonać tę operację...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Informacje dotyczące strony tytułowej

Autor

Określa nazwisko autora publikacji.

Email address

Specifies the email address.

Twoja strona internetowa

Określa stronę internetową. W publikacji jest umieszczane hiperłącze.

Dodatkowe informacje

Określa dodatkowy tekst, który ma zostać wyświetlony na stronie tytułowej.

Please support us!