Eksport HTML - Strona 3

Określa typ elementów graficznych i docelową rozdzielczość ekranową.

Aby wykonać tę operację...

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 3. kreatora.


Zapisz obraz jako

Określa format elementów graficznych. Można również zdefiniować poziom kompresji eksportowanego pliku.

PNG – Format Portable Network Graphics (Przenośna grafika sieciowa)

Pliki są eksportowane w postaci plików PNG. Pliki PNG są kompresowane bezstratnie i mogą zawierać ponad 256 kolorów.

GIF - Graphics Interchange Format

Pliki są eksportowane do formatu GIF. Pliki GIF są kompresowane bez utraty danych; mogą mieć maksymalnie 256 kolorów.

JPG - Skompresowany format plików

Pliki są eksportowane do formatu JPEG. Pliki JPEG są kompresowane do wybranego poziomu i mogą zawierać więcej niż 256 kolorów.

Kompresja

Określa współczynnik kompresji grafiki w formacie JPEG. Wartość 100% oznacza najwyższą jakość i największy plik. Wartość 25% oznacza niższą jakość i mały plik.

Rozdzielczość ekranu

Definiuje docelową rozdzielczość ekranową. W zależności od wybranej rozdzielczości obraz może być wyświetlany jako pomniejszony. Można określić pomniejszenie do 80% oryginalnego rozmiaru.

Niska rozdzielczość (640x480 pikseli)

Określa niską rozdzielczość, dzięki czemu plik pozostanie nieduży nawet wtedy, gdy prezentacja zawiera wiele slajdów.

Średnia rozdzielczość (800x600 pikseli)

Określa średnią rozdzielczość, w wyniku czego prezentacja wynikowa jest średniej wielkości.

Wysoka rozdzielczość (1024x768 pikseli)

Określa wysoką rozdzielczość, w której jakość slajdów jest bardzo dobra.

Eksportuj

Eksportuj dźwięki przy zmianie strony

Określa, że pliki dźwiękowe zdefiniowane jako efekty przejść między slajdami mają być eksportowane.

Prosimy o wsparcie!