Eksport HTML - Strona 1

Na pierwszej stronie można wybrać istniejący projekt lub utworzyć nowy.

Ustawienia eksportu są automatycznie zapisywane i stosowane podczas innych eksportów. Po kliknięciu przycisku Utwórz można wprowadzić nazwę projektu.

Aby wykonać tę operację...

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 1. kreatora.


Przypisz projekt

W tym obszarze można rozpocząć tworzenie nowego projektu lub wybrać albo usunąć istniejący projekt.

Usunięcie projektu powoduje skasowanie tylko informacji o tym projekcie w kreatorze. Nie jest usuwany sam plik eksportu.

Nowy projekt

Umożliwia utworzenie nowego projektu za pomocą stron kreatora.

Istniejący projekt

Ładuje istniejący projekt wybrany z listy projektów i wykorzystuje go jako punkt wyjściowy do edycji na kolejnych stronach kreatora.

Lista projektów

Wyświetla wszystkie istniejące projekty.

Usuń zaznaczony projekt

Usuwa wybraną pozycję z listy projektów.

Prosimy o wsparcie!