Eksport HTML

Określa ustawienia dotyczące publikacji dokumentów LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress w formacie HTML.

Aby wykonać tę operację...

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku Dokument HTML, a to okno dialogowe otwiera automatycznie.


Wyświetlane strony różnią się w zależności od opcji wybranej na drugiej stronie kreatora.

Eksport HTML - Strona 1

Na pierwszej stronie można wybrać istniejący projekt lub utworzyć nowy.

Eksport HTML - strona 2

Określa typ publikacji.

Eksport HTML - Strona 3

Określa typ elementów graficznych i docelową rozdzielczość ekranową.

Eksport HTML - Strona 4

Określa informacje, które mają być wyświetlone na stronie tytułowej publikacji.

Eksport HTML - Strona 5

Definiuje styl przycisków służących do nawigacji po slajdach prezentacji.

Eksport HTML - Strona 6

Definiuje kolory publikacji.

< Wstecz

Powraca do opcji wprowadzonych na poprzedniej stronie. Bieżące ustawienia zostają zapisane. Ten przycisk jest dostępny od drugiego kroku edycji ustawień.

Dalej >

Zapisuje bieżące ustawienia i przechodzi do następnej strony. Na ostatniej stronie okna dialogowego ten przycisk jest nieaktywny.

Utwórz

Tworzy nowe dokumenty zgodnie z wybranymi ustawieniami i zapisuje je na dysku twardym.

Ikona notatki

Program LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia kreatora i wybiera je jako domyślne przy następnym jego uruchomieniu.


Prosimy o wsparcie!