Kreator raportu - Zapisz raport

Raport można utworzyć jako raport statyczny lub dynamiczny. Po otwarciu raportu dynamicznego zostanie on wyświetlony z bieżącą zawartością danych. Po otwarciu raportu statycznego zawsze będą wyświetlane te same dane z czasu utworzenia raportu statycznego.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Tytuł raportu

Określa tytuł drukowany w wierszu tytułu każdej strony.

Raport statyczny

Zapisuje raport jako raport statyczny. Kiedy otworzysz raport statyczny, zawsze wyświetli on dane z czasu utworzenia raportu.

Dynamiczny szablon raportu

Zapisuje raport jako szablon. Gdy otworzysz raport dynamiczny, wyświetli się on z aktualną zawartością danych.

Modyfikuj szablon raportu

Kiedy klikniesz Zakończ, raport zostanie zapisany i otwarty do edycji.

Użyj szablonu raportu teraz

Kiedy klikniesz Zakończ, raport zostanie zapisany.

Prosimy o wsparcie!