Kreator raportu - Wybierz układ

Wybierz układ z różnych szablonów i stylów oraz wybierz orientację poziomą lub pionową strony.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Układ danych

Określa zestaw stylów raportu. Style przypisują czcionki, wcięcia, tło tabeli i nie tylko.

Układ główek i stopek

Określa układ strony raportu. Układy stron są ładowane z plików szablonów, które przypisują główkę, stopkę i tło strony.

Orientacja

Określa orientację strony raportu.

Poziomo

Wybiera poziomą orientację strony raportu.

Pionowo

Wybiera pionową orientację strony raportu.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Zapisz raport

Prosimy o wsparcie!