Kreator raportu - Wybierz układ

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Układ danych

Defines a set of styles for the report. The styles assign fonts, indents, table background, and more.

Układ główek i stopek

Defines a page layout for the report. The page layouts are loaded from template files, which assign a header, footer, and page background.

Orientacja

Określa orientację strony raportu.

Poziomo

Selects a landscape page orientation for the report.

Pionowo

Selects a portrait page orientation for the report.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Zapisz raport

Please support us!