Kreator raportu - Opcje sortowania

Wybierz pola, według których chcesz posortować raport. Pola można sortować według maksymalnie czterech poziomów, każdy rosnąco lub malejąco. Zgrupowane pola można sortować tylko w obrębie każdej grupy.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Sortuj wg

Wybierz pierwsze pole, według którego chcesz posortować raport.

następnie według

Wybierz dodatkowe pole, według którego chcesz posortować raport.

Rosnąco

Sortuje zawartość pola w porządku rosnącym.

Malejąco

Sortuje zawartość pola w porządku malejącym.

Więcej informacji na temat Kreatora raportu - Wybierz układ

Prosimy o wsparcie!