Kreator raportu - Grupowanie

Rekordy w raporcie można grupować na podstawie wartości w co najmniej jednym polu. Wybierz pola, według których zostanie pogrupowany wynikowy raport. W raporcie można zgrupować do czterech pól. Gdy grupujesz więcej niż jedno pole, LibreOffice zagnieżdża grupy zgodnie z ich poziomem.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Pola

Wyświetla listę pól wybranych na poprzedniej stronie kreatora. Aby pogrupować raport według pola, wybierz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk . Możesz wybrać do czterech poziomów grupowania.

Grupowania

Wyświetla pola, według których raport będzie pogrupowany. Aby usunąć jeden poziom grupowania, wybierz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk <. Możesz wybrać do czterech poziomów grupowania.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Opcje sortowania

Prosimy o wsparcie!