Kreator raportu - Nazywanie pól

Specifies how you want to label the fields.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Lista pól

Displays the names of the fields to be included in the report. At the right you can enter a label for each field that will be printed in the report.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Grupowanie

Please support us!