Kreator raportu - Nazywanie pól

Określa sposób etykietowania pól.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Lista pól

Wyświetla nazwy pól, które mają być uwzględnione w raporcie. Po prawej stronie możesz wpisać etykietę dla każdego pola, które zostanie wydrukowane w raporcie.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Grupowanie

Prosimy o wsparcie!