Kreator raportu - Wybierz bazę danych

Określa tabelę lub kwerendę, dla której ma zostać utworzony raport, oraz pola, które mają się w tym raporcie znaleźć.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Tabele lub kwerendy

Wybiera tabelę lub kwerendę, dla których mają zostać utworzone raporty.

Istniejące pola

Powoduje wyświetlenie nazw pól bazy danych w wybranej tabeli lub kwerendzie. Kliknij, aby wybrać pole, albo podczas klikania naciśnij klawisz Shift lub , aby wybrać wiele pól.

Pola w raporcie

Wyświetla wszystkie pola, które znajdą się w nowym raporcie.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

>>

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<<

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

Więcej informacji o Kreatorze raportu - Nazywanie pól

Prosimy o wsparcie!