Kreator raportu

Uruchamia kreatora tworzenia raportów.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.


Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Określ właściwości raportu

Kreator raportu - Wybierz bazę danych

Określa tabelę lub kwerendę, dla której ma zostać utworzony raport, oraz pola, które mają się w tym raporcie znaleźć.

Kreator raportu - Nazywanie pól

Specifies how you want to label the fields.

Kreator raportu - Grupowanie

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Kreator raportu - Opcje sortowania

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Kreator raportu - Wybierz układ

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Kreator raportu - Zapisz raport

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Please support us!