Kreator formularza - Określ nazwę

Określa nazwę formularza i sposób postępowania z nim.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Nazwa formularza

Określa nazwę formularza.

Pracować z formularzem

Zapisuje formularz i otwiera go jako dokument formularza, w którym można wpisać dane lub je przejrzeć.

Zmodyfikować formularz

Zapisuje formularz i otwiera go do edycji, co umożliwia wprowadzenie zmian w układzie.

Kreator formularza

Prosimy o wsparcie!