Kreator formularza - Zastosuj style

Umożliwia wybranie stylu formularza.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Zastosuj style

Określa styl strony formularza.

Krawędź pola

Określa styl obramowania pola.

Bez krawędzi

Określa, że pola są tworzone bez obramowania.

Trójwymiarowy

Określa, że pola mają wygląd przestrzenny.

Płaski

Określa, że pola mają płaski wygląd.

Kreator formularza - Określ nazwę

Please support us!