Kreator formularza - Wybierz tryb wprowadzania danych

Określa tryb obsługi danych dla nowego formularza.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Formularz przeznaczony wyłącznie do wprowadzania nowych danych. Istniejące dane nie będą wyświetlane

Tworzy formularz, który służy tylko do wprowadzania nowych danych.

Formularz będzie zawierał wszystkie dane

Tworzy formularz, który może być wykorzystywany do wyświetlania istniejących danych lub wprowadzania nowych.

Nie zezwalaj na modyfikację istniejących danych

Opcję tę należy wybrać, aby uniemożliwić edycję danych.

Nie zezwalaj na usuwanie istniejących danych

Opcję tę należy wybrać, aby uniemożliwić usuwanie danych.

Nie zezwalaj na dodawanie danych

Opcję tę należy wybrać, aby uniemożliwić dodawanie nowych danych.

Kreator formularza - Zastosuj style

Prosimy o wsparcie!