Kreator formularza - Rozmieść formanty

Na tej stronie kreatora można wybrać układ tworzonego formularza.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Położenie etykiet

Wyrównaj do lewej

The labels are left-aligned.

Wyrównaj do prawej

The labels are right-aligned.

Układ formularza nadrzędnego

Kolumnowo z etykietami po lewej

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Kolumnowo z etykietami u góry

Wyrównuje kolumny bazy danych z kolumną z etykietami nad polem.

Jako arkusz danych

Wyrównuje pola bazy danych według tabulatorów.

Blokowo z etykietami u góry

Umieszcza etykiety nad odpowiednimi danymi.

Układ podformularza

Kolumnowo z etykietami po lewej

Pola bazy danych są wyrównywane według kolumn z etykietami dosuniętymi do lewej strony pól.

Kolumnowo z etykietami u góry

Pola bazy danych są wyrównywane według kolumn z etykietami nad polami.

Jako arkusz danych

Wyrównuje pola bazy danych według tabulatorów.

Blokowo z etykietami u góry

Umieszcza etykiety nad odpowiednimi danymi.

Kreator formularza - Wybierz tryb wprowadzania danych

Please support us!