Kreator formularza - Wybierz połączenia między formularzami

W przypadku zdecydowania w kroku 2 o utworzeniu podformularza na bazie ręcznie wybranych pól, na tej stronie można wybrać powiązane pola.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


1. pole podformularza

Wybierz pole podformularza połączone z polem formularza głównego; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

1. pole formularza głównego

Wybierz pole formularza głównego połączone z polem podformularza; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

2. pole podformularza

Wybierz pole podformularza połączone z polem formularza głównego; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

2. pole formularza głównego

Wybierz pole formularza głównego połączone z polem podformularza; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

3. pole podformularza

Wybierz pole podformularza połączone z polem formularza głównego; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

3. pole formularza głównego

Wybierz pole formularza głównego połączone z polem podformularza; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

4. pole podformularza

Wybierz pole podformularza połączone z polem formularza głównego; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

4. pole formularza głównego

Wybierz pole formularza głównego połączone z polem podformularza; pole to można wybrać w znajdującym się obok polu listy.

Kreator formularza - Rozmieść formanty

Prosimy o wsparcie!