Kreator formularza - Dodaj pola podformularza

Określa tabelę lub kwerendę wymagane do utworzenia podformularza oraz pola, które w tym podformularzu mają się znaleźć.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Tabele lub kwerendy

Określa tabelę lub kwerendę, dla których ma zostać utworzony podformularz.

Istniejące pola

Powoduje wyświetlenie nazw pól bazy danych w wybranej tabeli lub kwerendzie. Kliknij, aby wybrać pole, albo podczas klikania naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift lub , aby wybrać więcej niż jedno pole.

>

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

>>

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<

Kliknij, aby usunąć wybrane pole z obszaru, na który wskazuje strzałka.

<<

Kliknij, aby usunąć wszystkie pola z obszaru, na który wskazuje strzałka.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Pola w podformularzu

Wyświetla wszystkie pola, które znajdą się w nowym podformularzu.

Kreator formularza - Wybierz połączenia między formularzami

Prosimy o wsparcie!