Kreator formularza - Ustaw podformularz

Określ, czy chcesz dołączyć podformularz i wprowadź jego właściwości. Podformularz jest formularzem wstawionym do innego formularza.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Dodaj podformularz

Określa podformularz do dodania.

Podformularz oparty o istniejącą relację

Kliknij, aby dodać podformularz oparty na istniejącej relacji.

Którą relację chcesz dodać?

Określa relację, na której jest oparty podformularz.

Podformularz oparty na ręcznym wyborze pól

Kliknij, aby dodać podformularz oparty na ręcznie wybranych polach.

Kreator formularza - Dodaj pola podformularza

Prosimy o wsparcie!