Kreator formularza

Uruchamia kreatora tworzenia formularzy.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.


Określ właściwości formularza, wykonując następujące czynności:

Kreator formularza - Wybór pól

Na tej stronie Kreatora formularza można wybrać tabelę lub kwerendę wymaganą do utworzenia formularza oraz pola, które mają się w tym formularzu znaleźć.

Kreator formularza - Ustaw podformularz

Określ, czy chcesz dołączyć podformularz i wprowadź jego właściwości. Podformularz jest formularzem wstawionym do innego formularza.

Kreator formularza - Dodaj pola podformularza

Określa tabelę lub kwerendę wymagane do utworzenia podformularza oraz pola, które w tym podformularzu mają się znaleźć.

Kreator formularza - Wybierz połączenia między formularzami

W przypadku zdecydowania w kroku 2 o utworzeniu podformularza na bazie ręcznie wybranych pól, na tej stronie można wybrać powiązane pola.

Kreator formularza - Rozmieść formanty

Na tej stronie kreatora można wybrać układ tworzonego formularza.

Kreator formularza - Wybierz tryb wprowadzania danych

Określa tryb obsługi danych dla nowego formularza.

Kreator formularza - Zastosuj style

Umożliwia wybranie stylu formularza.

Kreator formularza - Określ nazwę

Określa nazwę formularza i sposób postępowania z nim.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Kliknij, aby utworzyć formularz bez wypełniania kolejnych stron.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Prosimy o wsparcie!