Kreator agendy - Punkty porządku

Określa elementy porządku, które mają się znaleźć w szablonie agendy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Punkty porządku.


Punkty porządku

Wprowadź elementy porządku agendy. Aby przesunąć wybraną pozycję w inne miejsce, naciśnij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Wstaw

Wstawia nowy, pusty wiersz tematu nad wierszem bieżącym.

Usuń

Usuwa bieżący element porządku.

Przenieś w górę

Przenosi bieżący element porządku w górę.

Przenieś w dół

Przenosi bieżący element porządku w dół.

Przejdź do Kreatora agendy - Nazwa i lokalizacja pliku

Prosimy o wsparcie!