Kreator agendy - Nazwy

Określa nazwiska, które mają się znaleźć w agendzie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Nazwy.


Spotkanie zwołane przez

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka zawierająca nazwisko osoby, która zwołała zebranie.

Prowadzący

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z nazwiskiem osoby prowadzącej.

Protokolant

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z nazwiskiem osoby spisującej protokół.

Moderator

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z nazwiskiem moderatora.

Uczestnicy

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z nazwiskami uczestników.

Obserwatorzy

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z nazwiskami obserwatorów.

Personel obsługi

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z nazwiskami osób personelu obsługi.

Przejdź do Kreatora agendy - Punkty porządku

Prosimy o wsparcie!