Kreator agendy - Nagłówki

Określa nagłówki, które mają zostać umieszczone w agendzie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Dołączone nagłówki.


Typ spotkania

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z informacją o typie spotkania.

Proszę przeczytać

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z tekstem "Proszę przeczytać".

Proszę przynieść

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z tekstem "Proszę przynieść".

Notatki

Określa, czy w agendzie ma zostać umieszczona linijka z tekstem "Notatki".

Przejdź do Kreatora agendy - Nazwy

Prosimy o wsparcie!