Kreator agendy - Informacje ogólne

Określa datę, czas, tytuł i miejsce zebrania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda- Informacje ogólne.


Data

Określa datę spotkania.

Czas

Określa godzinę spotkania.

Tytuł

Określa nazwę zebrania.

Lokalizacja

Określa miejsce zebrania.

Przejdź do Kreatora agendy - Nagłówki

Prosimy o wsparcie!