Kreator agendy - Projekt strony

Określa wygląd strony agendy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Projekt strony.


Projekt strony

Wybierz projekt strony z pola listy.

Dołącz formularz do zapisu protokołu

Drukuje stronę, na której można zapisywać protokół z zebrania.

Przejdź do Kreatora agendy - Informacje ogólne

Prosimy o wsparcie!