Kreator agendy

Uruchamia kreator, który pomaga w utworzeniu szablonu agendy. Za pomocą agendy można przedstawić tematy do omówienia na konferencji lub zebraniu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda.


Pakiet LibreOffice udostępnia przykładowy szablon agendy, który można dostosować do własnych wymagań. Kreator udostępnia liczne opcje układu i wyglądu szablonu dokumentu. Korzystając z podglądu, można sprawdzić, jak będzie wyglądała gotowa agenda.

Podczas korzystania z kreatora można na dowolnym etapie zmodyfikować wprowadzone parametry. Można także pominąć całą stronę albo nawet wszystkie strony; w takim przypadku bieżące (lub domyślne) ustawienia pozostają niezmienione.

Kreator agendy - Projekt strony

Określa wygląd strony agendy.

Kreator agendy - Informacje ogólne

Określa datę, czas, tytuł i miejsce zebrania.

Kreator agendy - Nagłówki

Określa nagłówki, które mają zostać umieszczone w agendzie.

Kreator agendy - Nazwy

Określa nazwiska, które mają się znaleźć w agendzie.

Kreator agendy - Punkty porządku

Określa elementy porządku, które mają się znaleźć w szablonie agendy.

Kreator agendy - Tytuł i lokalizacja

Wybierz tytuł i lokalizację dla szablonu agendy.

Wstecz

Powraca do opcji wprowadzonych na ostatniej stronie. Bieżące ustawienia pozostają bez zmian. Przycisk jest aktywny dopiero po opuszczeniu pierwszej strony kreatora.

Dalej

Kreator zapisuje bieżące ustawienia i przechodzi do następnej strony. Po osiągnięciu ostatniej strony przycisk przestaje być aktywny.

Zakończ

Kreator tworzy i zapisuje szablon dokumentu na twardym dysku na podstawie parametrów określonych przez użytkownika. W obszarze roboczym jest wyświetlany nowy dokument oparty na tym szablonie i noszący nazwę "Bez tytułu X" (zamiast X jest automatycznie podstawiana liczba).

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Ikona notatki

Pakiet LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia w kreatorze odpowiednio do wybranego szablonu dokumentu. Ustawienia te są wykorzystywane jako domyślne przy następnym uruchomieniu kreatora.


Prosimy o wsparcie!