Kreator faksu - Stopka

Określa dane, które mają znaleźć się w stopce.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Stopka.


Stopka

Określa, jakie informacje mają się znaleźć w stopce.

Dołącz tylko do strony drugiej i następnych

Nie umieszcza stopki na pierwszej stronie wielostronicowego faksu.

Dołącz numer strony

Drukuje numery stron w obszarze stopki.

Przejdź do Kreatora faksu - Nazwa i lokalizacja

Prosimy o wsparcie!