Kreator faksu - Nadawca i odbiorca

Określa odbiorcę i nadawcę faksu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Nadawca i odbiorca.


Użyj danych użytkownika jako adresu zwrotnego

Umieszcza pola zastępcze w miejscu adresu w szablonie faksu. W utworzonym dokumencie można takie pole kliknąć i wpisać właściwy adres.

Zdefiniuj adres nadawcy

Po wybraniu tej opcji adres można wpisać w dostępnych polach tekstowych. Dane są wstawiane do faksu jako zwykły tekst.

(Pola adresu)

Wprowadź dane nadawcy.

Użyj pola do wprowadzenia adresu odbiorcy

Umieszcza pola zastępcze w miejscu adresu w szablonie faksu. W utworzonym dokumencie można takie pole kliknąć i wpisać właściwy adres.

Użyj bazy danych adresowych

Wstawia pola bazy danych na potrzeby wygenerowania faksu w korespondencji seryjnej.

Przejdź do Kreatora faksu - Stopka

Prosimy o wsparcie!