Kreator faksu - Drukowane elementy

Określa elementy faksu, które mają zostać wydrukowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Zawarte elementy.


Logo

W faksie zostanie umieszczone logo firmy.

Data

Wstawia pole daty.

Typ wiadomości

Wstawia pole z określeniem typu wiadomości. Z pola listy należy wybrać linijkę o odpowiedniej treści.

Temat

Umieszcza w faksie wiersz tematu.

Zwrot grzecznościowy

Umieszcza w faksie zwrot grzecznościowy. Z pola listy należy wybrać zwrot o odpowiedniej treści.

Zakończenie grzecznościowe

Umieszcza w faksie grzecznościowe zakończenie. Z pola listy należy wybrać zakończenie o odpowiedniej treści.

Stopka

Umieszcza w faksie stopkę.

Przejdź do Kreatora listu - Nadawca i odbiorca

Prosimy o wsparcie!