Kreator faksu

Otwiera kreatora faksów. Za pomocą tego kreatora można utworzyć szablony dokumentów faksów. Następnie dokumenty takie można drukować na drukarce lub bezpośrednio do faksu, o ile zainstalowano oprogramowanie faksu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Faks.


Pakiet LibreOffice udostępnia szablon faksów, który można dostosować do własnych wymagań za pomocą kreatora. Kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia szablonu dokumentu, udostępniając liczne opcje układu i wyglądu. Korzystając z podglądu dokumentu, można sprawdzić, jak będzie wyglądał gotowy faks.

W tym oknie dialogowym można na dowolnym etapie zmodyfikować wprowadzone dane i wybrane opcje. Można także pominąć całą stronę albo nawet wszystkie strony kreatora; w takim przypadku bieżące (lub domyślne) ustawienia pozostają niezmienione.

Kreator faksu - Projekt strony

Określa styl dokumentu faksu.

Kreator faksu - Drukowane elementy

Określa elementy faksu, które mają zostać wydrukowane.

Kreator faksu - Nadawca i odbiorca

Określa odbiorcę i nadawcę faksu.

Kreator faksu - Stopka

Określa dane, które mają znaleźć się w stopce.

Kreator faksu - Nazwa i lokalizacja

Określa nazwę i lokalizację szablonu.

Wstecz

Kliknięcie przycisku Wstecz powoduje przejście do ustawień określonych na poprzedniej stronie. Ustawienia bieżące nie są usuwane ani zmieniane. Przycisk ten jest aktywny od drugiej strony kreatora.

Dalej

Kreator zapisuje bieżące ustawienia i przechodzi do następnej strony. Po dotarciu do ostatniej strony przycisk Dalej przestaje być aktywny.

Zakończ

Kreator tworzy i zapisuje szablon dokumentu na podstawie parametrów określonych przez użytkownika. W obszarze roboczym jest wyświetlany nowy dokument oparty na tym szablonie i noszący nazwę "Bez tytułu X".

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Prosimy o wsparcie!