Kreator listu - Nazwa i lokalizacja pliku

Określa, gdzie i pod jaką nazwą mają zostać zapisane dokument i szablon.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik - Kreatory - List - Nazwa i lokalizacja pliku


Nazwa szablonu

Określa tytuł szablonu dokumentu.

Ścieżka

Wpisz ścieżkę i nazwę szablonu albo kliknij przycisk ... i wybierz ścieżkę oraz nazwę pliku.

Utworzyć list na podstawie tego szablonu

Zapisuje i zamyka szablon, a następnie otwiera nowy, nienazwany dokument oparty na tym szablonie.

Wprowadzić ręczne zmiany w tym szablonie listu

Zapisuje szablon i nie zamyka go, tak aby można było dalej go edytować.

Kreator listu - przegląd

Prosimy o wsparcie!