Kreator listu - Stopka

Określa, jakie informacje mają się znaleźć w stopce listu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - List - Stopka.


Stopka

Wprowadź tekst stopki.

Dołącz tylko do strony drugiej i następnych

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli stopka nie ma być tworzona dla pierwszej strony.

Dołącz numer strony

Obejmuje numery stron w szablonie listu.

Przejdź do Kreatora listu - Nazwa i lokalizacja pliku

Prosimy o wsparcie!