Kreator listu - odbiorca i nadawca

Umożliwia określenie danych nadawcy i odbiorcy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - List - Odbiorca i nadawca


Adres nadawcy

Określa Twoje informacje adresowe.

Użyj danych użytkownika jako adresu zwrotnego

Korzysta z danych adresowych zdefiniowanych za pomocą polecenia LibreOffice – Dane użytkownika w oknie dialogowym Opcje.

Nowy adres nadawcy

Wykorzystuje dane adresowe podane w polach tekstowych.

Nazwa

Określa nazwę nadawcy.

Ulica

Określa adres pocztowy nadawcy.

Poczta/Województwo/Miejscowość

Określa dane adresowe nadawcy.

Adres odbiorcy

Określa dane adresowe odbiorcy.

Użyj pól do wprowadzenia adresu odbiorcy

Określa, że do szablonu listu mają zostać wprowadzone pola zastępcze.

Użyj bazy danych adresowych

Określa, że do szablonu listu mają zostać wprowadzone pola bazy danych.

Przejdź do Kreatora listu - Stopka

Prosimy o wsparcie!