Kreator listu - Drukowane elementy

Określa elementy, które mają zostać zawarte w szablonie listu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - List - Elementy drukowane


Logo

Dołącza logo do szablonu listu.

Adres zwrotny w okienku koperty

Zawiera mały adres zwrotny w szablonie listu.

Wasz znak

Dołącza do szablonu listu linijkę z informacjami o liście służbowym, którego dotyczy korespondencja.

Temat

Dołącza pole tematu do szablonu listu.

Zwrot grzecznościowy

Dołącza zwrot grzecznościowy do szablonu listu. Z pola listy należy wybrać zwrot o odpowiedniej treści.

Znaki zginania

Umieszcza w szablonie listu znaki zginania.

Zakończenie grzecznościowe

Dołącza grzecznościowe zakończenie do szablonu listu. Wybierz tekst z pola listy.

Stopka

Dołącza stopkę do szablonu listu.

Przejdź do Kreatora faksu - Nadawca i odbiorca

Prosimy o wsparcie!