Kreator listu - Układ papieru z nagłówkiem

Umożliwia określenie elementów, które są już umieszczone na papierze z nagłówkiem. Te elementy nie zostaną wydrukowane (na wydruku znajdą się tam puste miejsca).

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - List - Układ nagłówka listu


Wprowadź dane o elementach już wydrukowanych na papierze

Logo

Określa, że na papierze z nagłówkiem jest już wydrukowane logo. LibreOffice pomija drukowanie logo.

Wysokość

Określa wysokość obiektu.

Szerokość

Określa szerokość obiektu.

Odstęp od lewego marginesu

Określa odległość obiektu od lewego marginesu strony.

Odstęp od górnego marginesu

Określa odległość obiektu od górnego marginesu strony.

Adres zwrotny

Określa, że na papierze z nagłówkiem jest już wydrukowany adres. LibreOffice pomija drukowanie adresu.

Adres zwrotny w okienku koperty

Określa, że adres zwrotny jest już wydrukowany pomniejszoną czcionką nad adresem nadawcy. LibreOffice pomija drukowanie adresu małą czcionką.

Stopka

Określa, że na papierze z nagłówkiem jest już wydrukowana stopka. LibreOffice pomija drukowanie stopki.

Wysokość

Określa wysokość stopki, która jest już wydrukowana na papierze z nagłówkiem. LibreOffice nie drukuje na tym obszarze.

Przejdź do Kreatora listu - Drukowane elementy

Prosimy o wsparcie!