Kreator listu

Uruchamia kreator szablonu listu. Za pomocą tego szablonu można przygotowywać korespondencję służbową i prywatną.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - List.


Pakiet LibreOffice zawiera przykładowe szablony listów osobistych i służbowych, które można dostosować do własnych wymagań za pomocą kreatora. Kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia szablonu dokumentu, udostępniając liczne opcje układu i wyglądu. Korzystając z podglądu, można sprawdzić, jak będzie wyglądał list utworzony na podstawie zadanych parametrów.

W kreatorze można na dowolnym etapie zmodyfikować wprowadzone dane i wybrane opcje. Można także pominąć całą stronę albo nawet wszystkie strony kreatora; w takim przypadku bieżące (lub domyślne) ustawienia pozostają niezmienione.

Kreator listów - Projekt strony

Określa, czy chcesz utworzyć list osobisty, czy firmowy. Dostępne opcje na kolejnych stronach różnią się w zależności od Twojego wyboru.

Ikona notatki

W przypadku tworzenia listu służbowego można wybrać elementy dokumentu, które nie są umieszczane w listach osobistych - np. pole tematu. Wybranie opcji Osobisty powoduje, że niektóre strony zawierające elementy specyficzne dla korespondencji służbowej nie są wyświetlane w kreatorze.


Kreator listu - Układ papieru z nagłówkiem

Umożliwia określenie elementów, które są już umieszczone na papierze z nagłówkiem. Te elementy nie zostaną wydrukowane (na wydruku znajdą się tam puste miejsca).

Kreator listu - Drukowane elementy

Definiuje elementy, które mają zostać zawarte w szablonie listu.

Kreator listu - odbiorca i nadawca

Umożliwia określenie danych nadawcy i odbiorcy.

Kreator listu - Stopka

Określa, jakie informacje mają się znaleźć w stopce listu.

Kreator listu - Nazwa i lokalizacja pliku

Określa, gdzie i pod jaką nazwą mają zostać zapisane dokument i szablon.

Wstecz

Umożliwia przejrzenie opcji wybranych w poprzednich krokach. Ustawienia bieżące zostają zapamiętane.

Dalej

Zapisuje bieżące ustawienia i przechodzi do następnej strony.

Zakończ

Kreator tworzy i zapisuje szablon dokumentu na twardym dysku na podstawie parametrów określonych przez użytkownika. Pakiet LibreOffice tworzy nowy dokument na podstawie istniejących szablonów i nadaje mu nazwę "Bez tytułu X" (X oznacza kolejną liczbę). Dokument zostaje załadowany do obszaru roboczego.

Ikona notatki

Pakiet LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia w kreatorze odpowiednio do wybranego szablonu. Ustawienia te są wykorzystywane jako domyślne przy następnym uruchomieniu kreatora.


Prosimy o wsparcie!