Kreatory

Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia listu służbowego lub osobistego, faksu, agendy, prezentacji i innych dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory.


List

Uruchamia kreator szablonu listu.

Faks

Otwiera kreatora faksów. Za pomocą tego kreatora można utworzyć szablony dokumentów faksów. Następnie dokumenty takie można drukować na drukarce lub bezpośrednio do faksu, o ile zainstalowano oprogramowanie faksu.

Agenda

Uruchamia kreator, który pomaga w utworzeniu szablonu agendy.

Konwerter dokumentów

Kopiuje dokumenty i konwertuje je do formatu OpenDocument XML wykorzystywanego w pakiecie LibreOffice.

Konwerter Euro

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

ródło danych adresowych

Ten kreator rejestruje istniejącą książkę adresową jako źródło danych pakietu LibreOffice.

Please support us!