Autokorekta została uaktywniona

Znaki minus zostały zastąpione

Funkcja autokorekty zmodyfikowała tekst: znaki minusów zastąpiono symbolami myślników.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!