Autokorekta została uaktywniona

Znaki minus zostały zastąpione

Autokorekta zmodyfikowała tekst, znaki minusów zastąpiono symbolami myślników.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje.


Prosimy o wsparcie!