Autokorekta została uaktywniona

Rozpoznano atrybuty "pogrubienie" i "podkreślenie" i zastosowano odpowiednie formatowanie

Funkcja autokorekty zmodyfikowała tekst. Automatycznie zastosowano atrybuty pogrubienia i podkreślenia.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!