Autokorekta została uaktywniona

Zignorowano podwójne spacje

Autokorekta poprawiła tekst w taki sposób, że ciąg wielu spacji zastąpiono jedną spacją.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje.


Prosimy o wsparcie!