Autokorekta została uaktywniona

Zignorowano podwójne spacje

Funkcja autokorekty poprawiła tekst w taki sposób, że ciąg wielu spacji zastąpiono jedną spacją.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!