Autokorekta została uaktywniona

Wykryto adres URL i ustawiono atrybut hiperłącza

Funkcja autokorekty zmodyfikowała tekst. Łańcuch został rozpoznany jako adres URL i jest obecnie prezentowany w postaci hiperłącza.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!