Autokorekta została uaktywniona

Zastąpiono znaki cudzysłowu (")

Tekst został poprawiony przez funkcję autokorekty. Znaki cudzysłowu zastąpiono typograficznymi znakami cytowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje zlokalizowane.


Prosimy o wsparcie!