Autokorekta została uaktywniona

Funkcja autokorekty wykonała zastąpienie tekstu. Początek zdania rozpoczyna się teraz wersalikiem

Funkcja autokorekty wykonała podstawienie - początek zdania rozpoczyna się teraz wersalikiem.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!