Autokorekta została uaktywniona

Dwa wersaliki na początku słowa i zdania zamieniono na jeden wersalik

Funkcja autokorekty zmodyfikowała tekst w taki sposób, że słowo stojące na początku zdania i rozpoczynające się dwiema wersalikami teraz rozpoczyna się jednym wersalikiem.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!