Autokorekta została uaktywniona

Wersalik na początku zdania

Tekst został poprawiony przez funkcję autokorekty w taki sposób, że po znaku kończącym zdanie (kropka, wykrzyknik, znak zapytania) następne słowo rozpoczyna się wersalikiem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje.


Prosimy o wsparcie!