Autokorekta została uaktywniona

POprawiono DWie POczątkowe WErsaliki

W słowach takich jak "PRzykład" poprawiono dwie pierwsze litery i funkcja autokorekty wstawiła w ich miejsce słowa w formie "Przykład".

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Prosimy o wsparcie!