Autokorekta została uaktywniona

POprawiono DWie POczątkowe WErsaliki

W słowach takich jak "PRzykład" poprawiono dwie pierwsze litery i autokorekta wstawiła w ich miejsce słowa w formie "Przykład".

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje.


Prosimy o wsparcie!